abrinas

ãbrinas sm. (3b) Akm, Skd, Žr stačio medžio išskobtas indelis su antvožu sviestui, varškei, grietinei ar taukams įsidėti, vogonė: Įdėk sviesto į ãbriną – vyrai važiuos į mišką Als. Paduok man abrinutį su sviestu Rt. Užsitepė sviesto iš abrinelio Žem. Išvyniojo iš ryšelio abrinuką Žem. Įdėk piemeniuo abriniùką varškės Krtv. ^ Ko žiūri į mane kaip su abrinaĩs – ar aš ką tau padariau? Brs. Kitam ant pečių spindinčios perpetės, tokios didelės, kaip abrinai Žem. Penki vyrai gyvena vieni kaip abrinaĩ, t. y. be jokios moteriškės J.
◊ ãbrinas sėklū̃nnešis; P bot. Asci sporophori. trū́kti iš tõ ãbrino neturėti proto: Biškį trū́ksta iš to ãbrino Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Gastronomía de España — La cocina española nace de lo popular, es histórica, tradicional y se enriquece con los diversos medios regionales de cocinar.[1] …   Wikipedia Español

  • Gastronomía de Baleares — Sobrasada de Menorca …   Wikipedia Español

  • abrinaitis — sm. (1) žr. abrinas: Kelionei visą abrinaitį sviesto pridėjau Tv. Į šį abrinaitį svaras sviesto telpa Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abrinis — ãbrinis sm. (1) žr. abrinas: Įdėk man sviesto į ãbrinį Mžk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abrinė — abrìnė sf. (2), ãbrinė (1) žr. abrinas: Pridėk abrinė̃lę taukų piemenėliui pietums Sk. ^ Vienos moters kaip ãbrinės, t. y. be vyrų J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jaščiukas — ×jaščiùkas (plg. jaščikas) sm. (2) nedidelė, apvali dėžutė maistui įsidėti (į kelionę, piemeniui), abrinas, vogonė: Vakar man mama buvo įdėjus pilną jaščiùką sviesto Anč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karalius — karãlius sm. (2) 1. SD114, R, K valdovo, monarcho titulas kai kuriuose kraštuose; tą titulą turintis asmuo: Karalius kariauna ant kario (kare) J. Karaliai ilgas rankas turi, gal toli pasiekti M. Karalių laikai pasibaigė J.Avyž. Nemoku rašyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kubarka — ×kubarka (nlt.) sf. (1) Vžns medinis indelis, dėžutė, abrinas, vogonė: Paduok taboką su kubarka Trgn. Petras kelionėn įsidėjo kepalą duonos ir kubarkėlę sviesto Dgl. Vaikai, neišpilkit iš kubarkytės druskos Ktk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kubulkštis — kubul̃kštis sm. (2) 1. už kubilą mažesnis išskobtas medinis indas: Kubilo nepaginęs vadinas kubulkštis Trk. Senovė[je] kubulkščiai buvo ne lentiniai, bet iš medžio išskobti Trk. 2. mažas medinis indelis, abrinas: Kubulkštį adatoms laikyti retas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puragas — purãgas sm. toks medinis indelis, vagonė, abrinas: Įspausk biškį varškės, sviesto į vogoną, į purãgą JI553 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.